Κέντρο για τη μελέτη και την πρόληψη της

κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών

Nέα / Ανακοινώσεις

της Διεύθυνσης και του Ινστιτούτου

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

ΙΥΠ - Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Eνημερωτικά Δελτία

Δείτε τα ενημερωτικά δελτία
της Διεύθυνσης.

 
 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π., Ερευνητικό Κέντρο για το παιδί και την οικογένεια, είναι Ν.Π.Ι.Δ, και επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Από το 1977, η Διεύθυνση Οικογενειακών Σχέσεων του Ι.Υ.Π. εφαρμόζει προγράμματα έρευνας, έρευνας - δράσης, εκπαίδευσης επαγγελματιών και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με σκοπό τη μελέτη της ενδο-οικογενειακής βίας (ενεργητικής και παθητικής) απέναντι στα παιδιά καθώς και την πρόληψη της θυματοποίησής του.

Λόγω της εξειδίκευσής της, η Διεύθυνση από το 1988 λειτουργεί και ως Κέντρο Μελέτης και Πρόληψης της Κακοποίησης / Παραμέλησης (Κέντρο ΚαΠα) σύμφωνα με την υπ' αριθμ 2350/14-11-88 Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 
Προγράμματα - Προκηρύξεις

της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας

Αναθεώρηση των...

The project aims to contribute to the prevention of trafficking in human beings and victim...

CAN-MDS II: από τον...

CAN-MDS II - from planning to practice (REC-RDAP-GBV-AG-2017-810508)
Το...

PROCHILD - Προστασία και...

PROtection and support of abused CHILDren through multidisciplinary intervention («Προστασία και...

ASOP4G - Συμμαχία για τα...

Alliance for Children on the Move: Standard Operating Procedures for Guardians – Συμμαχία για τα...

Δημοσιέυσεις & Πολυμέσα

της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας