Ελληνικά
English

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SASCA – ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού διοργανώνει συνέδριο στο πλαίσιο του προγράμματος SASCA. Το πρόγραμμα «Support to Adult Survivors of Child Abuse in institutional settings - Υποστήριξη ενηλίκων θυμάτων κακοποίησης σε πλαίσια φιλοξενίας στην παιδική τους ηλικία» είναι ένα πρόγραμμα έρευνας και υποστήριξης ανθρώπων που έχουν υποστεί κάποια μορφή θυματοποίησης (σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική) σε ιδρυματικά πλαίσια και το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, στο Ινστιτούτο Παστέρ, Βασιλίσσης Σοφίας 127, Αθήνα, και ώρα 09.00 π.μ.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος του προγράμματος είναι η εξέταση του φαινομένου της θυματοποίησης των παιδιών σε εξωοικογενειακά περιβάλλοντα από την οπτική των ενήλικων πια που έζησαν τέτοιες εμπειρίες, προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι μακροχρόνιες επιπτώσεις του φαινομένου, να ερευνηθεί το αν και πώς οι ενήλικες μπορούν να βρουν προστασία και δικαιοσύνη στο υπάρχον νομικό πλαίσιο και να αναζητηθεί πώς η ανατροφοδότηση από την εμπειρία τους μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση της στρατηγικής πρόληψης του φαινομένου.
Στόχοι του συνεδρίου είναι η ανάδειξη του προβλήματος της ιδρυματικής κακοποίησης, η ευαισθητοποίηση στο θέμα της θυματοποίησης σε πλαίσια φιλοξενίας, η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων για την διαμόρφωση πολιτικών για την προστασία των ενηλίκων θυμάτων που μεγάλωσαν σε ιδρυματικά πλαίσια καθώς και η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εν λόγω προγράμματος.
Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος διοργανώνονται και δύο σεμινάρια: α) σεμινάριο που απευθύνεται σε νομικούς και δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι εργάζονται στον ευρύτερο χώρο της παιδικής προστασίας, με στόχους αφενός την ανάδειξη του προβλήματος της ιδρυματικής κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών και η ευαισθητοποίηση στο θέμα της θυματοποίησης σε πλαίσια φιλοξενίας και αφετέρου την εμβάθυνση στο ζήτημα της φιλικής προς το παιδί δικαιοσύνης και των δικαιωμάτων των παιδιών που ζουν και μεγαλώνουν σε πλαίσια φιλοξενίας. Το εν λόγω σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 26/11/2018 με τη συμμετοχή συνολικά 25 ατόμων. β)  σεμινάριο δύο ομάδων που απευθύνεται σε επαγγελματίες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς – φροντιστές) οι οποίοι εργάζονται στον ευρύτερο χώρο της παιδικής προστασίας, με σκοπό την ανάδειξη του προβλήματος της ιδρυματικής κακοποίησης – παραμέλησης παιδιών και η ευαισθητοποίηση στο θέμα της θυματοποίησης σε πλαίσια φιλοξενίας, στις 28/11/2018, με τη συμμετοχή συνολικά 50 ατόμων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι εκδηλώσεις του συνεδρίου και των σεμιναρίων μας γίνονται με την ευγενική χορηγία του ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ που μας παραχώρησε τις αίθουσες και το χώρο του χωρίς κόστος.

 

AΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ DAPHNE - SASCA

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Support to Adult Survivors of Child Abuse in institutional settings – SASCA» και κωδικό JUST/2015/JACC/AG/VICT/9292 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL JUSTICE and CONSUMERS, και στη βάση των αναγκών του εν λόγω προγράμματος προκηρύσσει: Μία (1) θέση Ερευνητή/-τριας μερικής απασχόλησης (σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα επέκτασης μέχρι το τέλος του έργου) και μία (1) θέση Βοηθού Ερευνητή/-τριας μερικής απασχόλησης (σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα επέκτασης μέχρι το τέλος του έργου) με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, που βρουν στην ιστοσελίδα του φορέα υλοποίησης (πατήστε εδώ)
  2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel), που θα βρουν στην ιστοσελίδα του φορέα υλοποίησης (πατήστε εδώ)
  3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικών).

Τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης

έως 15 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 08/03/2017 ημέρα Τετάρτη έως 22/03/2017ημέρα Τετάρτη είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία  Σοφία», Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος), Αθήνα, Τ.Κ. 11527

Υπόψη: κου Γ Νικολαΐδη, Δ/ντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας ΙΥΠ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα Υλοποίησης (www.ich-mhsw.gr) και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-7715791 (09:30-17:30, Δευτέρα έως Παρασκευή)

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα λοιπά έγγραφα παρακαλώ πατήστε εδώ