Ελληνικά
English

ΝΕΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

26/09/2019 | Posted by mhswadmin

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via a Minimum Data Set: from planning to practice 'CAN-MDS II'» με κωδικό GA810508 - REC-RDAP-GBV-AG-2017 που χρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή REC Rights, Equality and Citizenship programme 2014-2020, προκηρύσσει:
Μία θέση Επαγγελματία Κοινωνικού Επιστήμονα με σύμβαση ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης (πενθήμερο 8ωρο), διάρκειας ενός (1) έτους.

Διαδικασία υποβολής αίτησης εφόσον πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα, με βάση την προκήρυξη:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρουν παρακάτω και στην ιστοσελίδα του φορέα
υλοποίησης www.ich.gr
2. Καρτέλα υποψηφίου  (3 φύλλα Excel), που θα βρουν παρακάτω και στην ιστοσελίδα του φορέα
υλοποίησης www.ich.gr
3. Βιογραφικό Σημείωμα 

Τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης έως 15 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 25/09/2019 ημέρα Τετάρτη έως και
09/10/2019 ημέρα Τετάρτη ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος) Τ.Κ. 11527
Υπόψη: κου Γ. Νικολαΐδη, Διευθυντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα και την υποβολή αίτησης μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξη της αίτησης που ακολουθεί παρακάτω.