Ελληνικά
English

Συνέδριο για την επιτροπεία ασυνόδευτων παιδιών

05/12/2019 | Posted by mhswadmin

Την Πέμπτη 12/12/2019 η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διοργανώνει συνέδριο στο πλαίσιο του προγράμματος «Συμμαχία για τα παιδιά σε κίνηση: Πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους» (πρωτότυπος τίτλος: “Alliance for Children on the Move: Standard Operating Procedures for Guardians” [REC-CHILD-AG-2016/764244-ASOP4G]. 

Ξενοδοχείο "Τιτάνια", Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, 09.00-17.00