Ελληνικά
English

Το ίδρυμα-κηλίδα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια για τα ανάπηρα παιδιά

20/02/2019 | Posted by dnacreative

Άρθρο-Έρευνα για το Κέντρο Περίθαλψης Ανάπηρων Παιδιών στα Λεχαινά, από τη Μαρία Λούκα με εκτενείς περιγραφές για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το ίδρυμα και την παρέμβαση των φορέων. Η φωτογραφία είναι από το ντοκιμαντέρ του Αντώνη Ρέλλα «Από το Άσυλο στην Κοινωνία». [Ventouris Photography/Σελίδα facebook της Κίνησης Χειραφέτησης Αναπήρων «Μηδενική Ανοχή»]

διαβάστε το άρθρο