Ελληνικά
English
Image: 

Επιδημιολογική Μελέτη για την Κακοποίηση και Παραμέληση του Παιδιού στα Βαλκάνια (B.E.C.A.N.)Η  Διεύθυνση  Ψυχικής  Υγείας  και  Κοινωνικής  Πρόνοιας  έχει  λάβει  από  την Ευρωπαϊκή  Ένωση  την  κατ’  αρχήν  έγκριση  και  πρόσκληση  σε διαπραγματ