Ελληνικά
English
Image: 

PROtection and support of abused CHILDren through multidisciplinary intervention («Προστασία και υποστήριξη κακοποιημένων παιδιών μέσα από διεπιστημονική/διακλαδική παρέμβαση»)