Ελληνικά
English

ΙΥΠ - UNICEF: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Θέσεις Εργασίας

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

στο πλαίσιο των Προγραμμάτων

«PD Ref. No. : GRC/PD/2021/007 με τίτλο: «Programmatic Review of Services available and accessible to Children in the shelters of the Network of the General Secretariat for Demographic and Family Policy and Gender Equality»

&

Συνέδριο για την επιτροπεία ασυνόδευτων παιδιών

Την Πέμπτη 12/12/2019 η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διοργανώνει συνέδριο στο πλαίσιο του προγράμματος «Συμμαχία για τα παιδιά σε κίνηση: Πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους» (πρωτότυπος τίτλος: “Alliance for Children on the Move: S