Ελληνικά
English

Το ίδρυμα-κηλίδα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια για τα ανάπηρα παιδιά

Άρθρο-Έρευνα για το Κέντρο Περίθαλψης Ανάπηρων Παιδιών στα Λεχαινά, από τη Μαρία Λούκα με εκτενείς περιγραφές για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το ίδρυμα και την παρέμβαση των φορέων. Η φωτογραφία είναι από το ντοκιμαντέρ του Αντώνη Ρέλλα «Από το Άσυλο στην Κοινωνία».

Τα παιδιά και το κράτος

Έρευνα της δημοσιογραφικής ομάδας The Manifold για την παιδική κακοποίηση, τις υπηρεσίες παιδικής προστασίας, τα ιδρύματα και τις δομές φιλοξενίας, καθώς και  τις δυσκολίες και τους νομικούς κυκεώνες που αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα και την Κύπρο, σε τέσσερα μέρη: