Ελληνικά
English

Σπάζοντας τα Φράγματα της Ιδρυματοποίησης

Ημερομηνία Έναρξης:

Σάβ, 01/09/2018

Ημερομηνία Λήξης:

Τρί, 31/03/2020

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και έχει διάρκεια 18 μήνες. Αποτελεί συνέχεια προηγούμενης δράσης στο πλαίσιο του Erasmus+. Πρόκειται για μια συνεργασία του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Δυτικής Ελλάδα, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί το Ίδρυμα στα Λεχαινά Ηλείας, όπου παρεμβαίνει η ομάδα των εθελοντών του έργου.
Οι εθελοντές έρχονται να βοηθήσουν την ήδη υπάρχουσα επιστημονική ομάδα στο Ίδρυμα των Λεχαινών, απόρροια της συνεργασίας της Διεύθυνσης με την ΜΚΟ LUMOS, την οποία απαρτίζουν 1 ψυχολόγος, 1 λογοθεραπεύτρια, 1 κοινωνική λειτουργός και 3 φροντιστές, καθώς βέβαια και το μόνιμο προσωπικό του ιδρύματος, και η οποία συγκροτήθηκε και παρεμβαίνει ήδη από το 2016.
Το Ίδρυμα των Λεχαινών φιλοξενούσε 52 άτομα με αναπηρίες, τα οποία εισήχθησαν εκεί ανήλικα, υπό αμφίβολες συνθήκες και με σοβαρές ανησυχίες για το σεβασμό των δικαιωμάτων τους και τον τρόπο ζωής τους καθημερινά. Το Πρόγραμμα Αποϊδρυματοποίησης του ΙΥΠ και του LUMOS στόχο είχε να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής αυτών των ατόμων, να εξασφαλίσει το σεβασμό στα δικαιώματά τους, να καλλιεργήσει τις δυνατότητές τους για κοινωνικές δεξιότητες και να οδηγήσει στον απώτερο σκοπό που είναι η μετάβαση σε μια φροντίδα κοινοτική και όχι ιδρυματική. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο παρέμβασης η συνεισφορά των εθελοντών κρίνεται σημαντική.
Οι εθελοντές προέρχονται από τις οργανώσεις Fédération régionale Familles Rurales des Pays de la Loire, Γαλλία, STRANAIDEA Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus, Ιταλία, Asociacion de Personas con Discapacidad Verdiblanca, Ισπανία, ALLIANSIN KEHITTAMISPALVELUT, Φινλανδία.
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής των ατόμων με αναπηρία που ζουν στο ίδρυμα των Λεχαινών, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση της τοπικής κοινότητας πάνω σε ζητήματα αναπηρίας και ανθρώπινα δικαιώματα και η προώθηση του εθελοντισμού. Οι εθελοντές αυτοί μπορούν επίσης να συμβάλουν στις εκπαιδευτικές δράσεις ή τις δραστηριότητες αναψυχής των φιλοξενουμένων, να συμμετέχουν σε εκδρομές και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες εξόδων και να βοηθούν στην ενσωμάτωση των φιλοξενουμένων, των αναγκών τους αλλά και της ιδέας του εθελοντισμού στην τοπική κοινότητα και στον γενικότερο διάλογο της εν λόγω παρέμβασης με την κοινωνία. Οι εθελοντές θα έχουν στενή συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του ΙΥΠ και του Lumos που παρεμβαίνει στα Λεχαινά.
Μέσω της εμπειρίας των εθελοντών στο Κέντρο Λεχαινών θα ικανοποιηθεί και το αίτημα για μαθησιακή διαδικασία που θέτει το πρόγραμμα EVS.

https://evsinlechaina.wordpress.com