Ελληνικά
English

Αναθεώρηση των κοινωνικών πρακτικών ελέγχου για την καταπολέμηση της εκμεταλλευτικής διαμεσολάβησης στη Νότια Ευρώπη

Ημερομηνία Έναρξης:

Δευ, 01/04/2013

Ημερομηνία Λήξης:

Κυρ, 01/03/2015

The project aims to contribute to the prevention of trafficking in human beings and victim identification and referral by combating exploitative brokering practices through social auditing. It is based on the premise that social auditing significantly contributes to the fight of all forms of trafficking in human beings including exploitation for the purpose of forced marriages and intercountry adoptions.