Ελληνικά
English

21/04/2016 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία Έναρξης:

Πέμ, 24/01/2019

Ημερομηνία Λήξης:

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας στα πλαίσια του προγράμματος «Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect» (B.E.C.A.N.) προκηρύσσει την ακόλουθη θέση:

Μία θέση Βοηθού Συντονισμού (σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών με δυνατότητα επέκτασης μέχρι το τέλος του έργου), με αντικείμενο

  • Το συντονισμό δραστηριοτήτων παρακολούθησης του έργου
  • Τη διατηρησιμότητα του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς για την Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στη Διερεύνηση, Διάγνωση, και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών
  • Τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των τελικών αποτελεσμάτων συμπεριλαμβανόμενης και της διάχυσης, διάδοσης και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων αυτών.

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν

  • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, που θα τη βρείτε εδώ
  • ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel), που θα τη βρείτε εδώ
  • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Έως 15 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 25/04/2016 ημέρα Δευτέρα έως 09/05/2016ημέρα Δευτέρα είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία  Σοφία», Κτίριο Δοξιάδη (1οςόροφος),Τ.Κ. 11527

Υπόψη: κου Γ Νικολαΐδη, Δ/ντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τη βρείτε εδώ