Ελληνικά
English

21/03/2016 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ LUMOS

Ημερομηνία Έναρξης:

Πέμ, 24/01/2019

Ημερομηνία Λήξης:

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος "Μελέτη για την φροντίδα ευάλωτων παιδιών στην Ελλάδα, πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης Lumos" που χρηματοδοτείται από τον Βρετανικό οργανισμό LUMOS Foundation προκηρύσσει την ακόλουθη θέση:

Μία θέση Βοηθού Ερευνητή/τριας (σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα επέκτασης μέχρι το τέλος του έργου), με αντικείμενο

  • την οργάνωση της έρευνας πεδίου που θα υλοποιηθεί σε ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας και σε κοινωνικές υπηρεσίες δήμων
  • τον συντονισμό δραστηριοτήτων παρακολούθησης του έργου 

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, που θα τη βρείτε εδώ
  2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel), που θα τη βρείτε εδώ
  3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Έως 15 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 21/03/2016 ημέρα Δευτέρα έως 04/04/2016 ημέρα Δευτέρα είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Νοσοκομείο Παίδων «Αγία  Σοφία», Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος) Τ.Κ. 11527 

Υπόψη: κου Γ Νικολαΐδη, Δ/ντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα την βρείτε εδώ