Ελληνικά
English

Εκπαίδευση

Ημερομηνία Έναρξης:

Πέμ, 24/01/2019

Ημερομηνία Λήξης:

Η Δ/νση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ι.Υ.Π. πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις σε επαγγελματίες-εκπροσώπους των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών
με θέμα τη χρήση του Πρωτοκόλλου και του ΕΣΑ ΚαΠα-Π. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Ενημερωτική Επιστολή Πρόσκλησης Συνεργασίας και για να δηλώσετε  συμμετοχή συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακάτω. Αποστείλετε τη συμπληρωμένη φόρμα ηλεκτρονικά  στο [email protected]  με θέμα Δήλωση Συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις και την πόλη που θα συμμετέχετε.

Η διάρκεια των εκπαιδεύσεων είναι 5νθήμερη(Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρα 15.00-21.00)και ο τόπος διεξαγωγής είναι: Ηράκλειο Κρήτης: 8-12/06, Πάτρα: 8-12/06, Τρίπολη: 8-12/06, Σύρος: 15-19/06, Λαμία: 15-19/06, Λάρισα: 15-19/06, Κέρκυρα:22-26/06, Ιωάννινα:22-26/06, Μυτιλήνη:22-26/06, Κοζάνη:29/06-3/07, Θεσσαλονίκη:29/06-3/07, Κομοτηνή:29/06-3/07.

Κατεβάστε τα σχετικά έντυπα