Ελληνικά
English

Εκπαίδευση Επαγγελματιών

Ημερομηνία Έναρξης:

Πέμ, 24/01/2019

Ημερομηνία Λήξης:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣγια την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της Ενέργειας 5:«Εκπαίδευση επαγγελματιών Υγείας-Πρόνοιας-Εκπαίδευσης για τον Έλεγχο και την Πρόληψη της Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδιών»Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης- Περιφέρειας Κρήτης πρόκειται να υλοποιήσει την Ενέργεια 5: Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας-Πρόνοιας-Εκπαίδευσης διάρκειας 90 ωρών στο πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο συνολικής ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στην πόλη του Ρεθύμνου με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων» [Κωδικός MIS 375809] το παρακάτω προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών.