Ελληνικά
English

Προσωπικό

Διευθυντής ΔΨΥΚΠ: Γιώργος Νικολαΐδης, Ψυχίατρος

Επιστημονικό προσωπικό:
Κική Πετρουλάκη, Ψυχολόγος
Αγγελική Σκουμπουρδή, Κοινωνική λειτουργός
Μεταξία Σταυριανάκη, Κοινωνική λειτουργός
Ανθή Βασιλακοπούλου, Κοινωνική λειτουργός
Αγγέλικα Γυφτοπούλου, Νομικός
Αθανάσιος Ντιναπόγιας, Ψυχολόγος
Ελεάννα Ρίτσου, Εκπαιδευτικός
Γιωργία Παναγοπούλου, Ψυχολόγος
Μαρία Ψαρράκου, Ψυχολόγος

Διοικητικό Προσωπικό:
Ελένη Μιχαλοπούλου
Χρήστος Ξηρόκωστας

Δείτε τα βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού: