Ελληνικά
English
Image: 

The project aims to contribute to the prevention of trafficking in human beings and victim identification and referral by combating exploitative brokering practices through social auditing.

Image: 

Το παρόν Πρόγραμμα διάρκειας 24 μηνών στοχεύει στη διερεύνηση πρακτικών και μεθοδολογιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους συνεργαζόμενους φορείς, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων των φροντιστών παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, μέ

Image: 

<p>Το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης &amp; Παραμέλησης Παιδιών", υλοποιείται και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ), Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας κα

Image: 

Επιδημιολογική Μελέτη για την Κακοποίηση και Παραμέληση του Παιδιού στα Βαλκάνια (B.E.C.A.N.)Η  Διεύθυνση  Ψυχικής  Υγείας  και  Κοινωνικής  Πρόνοιας  έχει  λάβει  από  την Ευρωπαϊκή  Ένωση  την  κατ’  αρχήν  έγκριση  και  πρόσκληση  σε διαπραγματ

Image: 

The majority of women prisoners all over Europe are mothers; a high percentage of them are the sole care giver of their child/ren & they have suffered multiple forms of social exclusion as well as of abuse already prior to their imprisonment;

Image: 

Το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών", υλοποιείται και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ), Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής

Image: 

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού υλοποιεί την Πράξη «Σχέδιο συνολικής ψυχο-κοινωνικής παρέμβασης στην πόλη του Ρεθύμνου με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρεν

Υλικό Ευαισθητοποίησης


Σχετικά Αρχεία