Ελληνικά
English

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ISEC GREECE-TURKEY

Ημερομηνία Έναρξης:

Πέμ, 24/01/2019

Ημερομηνία Λήξης:

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Southeast Safe Net: Preventing child trafficking and protecting unaccompanied minors in Greek – Turkish borders» (κωδικός προγράμματος HOME/2012/ISEC/AG/4000004394) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE – GENERAL HOME AFFAIRS, Directorate C – Schengen of the Directorate General “Home Affairs”» και στη βάση των αναγκών του παραπάνω προγράμματος, προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις (συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου):

1.    Δύο (2) θέσεων Ερευνητή/τριας, μία μερικής απασχόλησης διάρκειας 24 μηνών (Θέση Α) και μία πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών (Θέση Β).

2.    Μία θέση Ερευνητή/τριας πλήρους απασχόλησης (συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών)

3.     Μία θέση Βοηθού Συντονισμού μερικής απασχόλησης (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4ωρης ημερησίως, διάρκειας 12 μηνών)

4.     Μία θέση Υπεύθυνου/ης Παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης του έργου μερικής απασχόλησης (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4ωρης απασχόλησης ημερησίως, διάρκειας 12 μηνών)

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη

Υποβολή αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών και η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία, γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικών) και H/Y (τα σχετικά δικαιολογητικά θα ζητηθούν στην πορεία αξιολόγησης) έως 15 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 05/02/2014 ημέρα Τετάρτη έως 21/02/2014 ημέρα Παρασκευή είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία  Σοφία»
Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος)
Τ.Κ. 11527
Υπόψη: κου Γ Νικολαϊδη, Δ/ντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-7715791 (09:30-17:30, Δευτέρα έως Παρασκευή)

(Η περίοδος αιτήσεων έχει λήξει)