Ελληνικά
English

Επιδημιολογική Μελέτη για την Κακοποίηση και Παραμέληση του Παιδιού στα Βαλκάνια

Ημερομηνία Έναρξης:

Σάβ, 01/03/2008

Ημερομηνία Λήξης:

Παρ, 01/03/2013

Επιδημιολογική Μελέτη για την Κακοποίηση και Παραμέληση του Παιδιού στα Βαλκάνια (B.E.C.A.N.)Η  Διεύθυνση  Ψυχικής  Υγείας  και  Κοινωνικής  Πρόνοιας  έχει  λάβει  από  την Ευρωπαϊκή  Ένωση  την  κατ’  αρχήν  έγκριση  και  πρόσκληση  σε διαπραγματεύσεις (02/04/2008)  της  Πρότασης  Έργου  με  τίτλο “Balkan  Epidemiological  Study  on  Child  Abuse  and  Neglect  (B.E.C.A.N.)”,  το οποίο  είχε  υποβληθεί  από  πλευράς Δ.Ψ.Υ.Κ.Π. στα πλαίσια της πρόσκλησης FP7-Health-2007-Bτου 7ουΠρογράμματος – Πλαισίου για την Έρευνα και Τεχνολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόταση αυτή αφορά στην χρηματοδότηση από την Ε.Ε. της μεγαλύτερης στην περιοχή των Βαλκανίων έρευνας πεδίου σε τυχαίο δείγμα του γενικού πληθυσμού για τα θέματα της ενδο-οικογενειακής βίας και της κακοποίησης – παραμέλησης των παιδιών(και ίσως  μιας  από  τις  μεγαλύτερες  σε  δείγμα  παγκοσμίως)  με  ομογενοποιημένα ερευνητικά εργαλεία (τα ερευνητικά ερωτηματολόγια ICAST-C/P που συνιστώνται επισήμως από τον Π.Ο.Υ. και τα οποία παρήχθησαν σε συνεργασία της ISCPANμε την UNICEFκαι με συμμετοχή130 εμπειρογνωμόνων από όλο τον κόσμο). Η έρευνα αυτή στο βαθμό που εγκριθεί η χρηματοδότησή της αναμένεται να συμπεριλάβει συνολικό δείγμα πληθυσμού που θα υπερβαίνει τα 30.000 παιδιά και 30.000 γονείς σε ολόκληρη  την  επικράτεια  των  Βαλκανικών  χωρών.  Στην  διαβαλκανική,  δε,  αυτή συνεργασία συμμετέχουν Τμήματα των μεγαλύτερων Πανεπιστημίων της περιοχής και μη κυβερνητικές οργανώσεις με την παλαιότερη και σημαντικότερη επιστημονική ενασχόληση με το συγκεκριμένο πεδίο, ήτοι το Children’s  Human  Rights  Centre  of Albania,  Albania (Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr.  Altin  Hazizaj), το Dep.   of   Medical   Social   Sciences,   South-West   University   “N.Rilski",   Bulgaria(Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr.  Vaska  Stancheva), το Dep.  of  Social  work,   Faculty   of   Law,   Univ.   of   Zagreb, Croatia(Επιστημονική  Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr.  Marina  Ajdukovic), το University  Clinic  Of  Psychiatry,  F.Y.R. Macedonia (Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr.  Marija  Raleva), το Social Work Department, Faculty of Sociology and Social Work,  Babes-Bolyai  University, Romania(Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Prof. Maria Roth), το Faculty of Political  Science,  University  of  Sarajevo,  Bosnia  and  Herzegovina  (Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr.  Jelena  Brkic), το Faculty  for  Special  Education  and  Rehabilitation,     University     of     Belgrade, Serbia(Επιστημονική  Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr.  Veronica  Ispanovich)  και  η Provincial  Health  Directorate  of  Izmir,  Emergency  Medical  Services  Department,  Turkey(Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr.  Zeynep  Olmezoglu). Επίσης, συνεπικουρικά θα συμμετάσχουν ως επιστημονικά επιβλέπων οργανισμός το W.H.O.  Collaborating  Centre  on  ChildCare   and   Protection   (University   of   Liverpool,   UK) και  ως  αξιολογητής  και επιστημονικός  συνεργάτης  σε  θέματα  επεξεργασίας  δεδομένων  το Insituto  deli  Innocentiτης  UNICEF  (Florence,  Italy).Από  πλευράς  Δ.Ψ.Υ.Κ.Π.  στην προετοιμασία  της  Πρότασης  αυτής,  αλλά  και  στην  μετέπειτα  υλοποίηση  των διαπραγματεύσεων  από  πλευράς  του  συνεργατικού  εταιρικού  σχήματος  και  της Διαχειριστικής Αρχής του 7ουΠρογράμματος – Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Τεχνολογία συμμετείχαν οι κ.κ. Νικολαΐδης,Πετρουλάκη και Χατζηνικολάου.

 

Κωδικός προγράμματος 7ου Προγράμματος Πλαισίου: HEALTH-F2-2009-223478