Ελληνικά
English

Αναθεώρηση των κοινωνικών πρακτικών ελέγχου για την καταπολέμηση της εκμεταλλευτικής διαμεσολάβησης στη Νότια Ευρώπη

The project aims to contribute to the prevention of trafficking in human beings and victim identification and referral by combating exploitative brokering practices through social auditing. It is based on the premise that social auditing significantly contributes to the fight of all forms of trafficking in human beings including exploitation...

Φροντιστές παιδιών σε κίνδυνο - Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ικανοτήτων

Το παρόν Πρόγραμμα διάρκειας 24 μηνών στοχεύει στη διερεύνηση πρακτικών και μεθοδολογιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους συνεργαζόμενους φορείς, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων των φροντιστών παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, μέσω ανεπίσημων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών. Στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής, ως εκπαιδευόμενοι...

Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών

<p>Το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης &amp; Παραμέλησης Παιδιών", υλοποιείται και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ), Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας, με την...

Επιδημιολογική Μελέτη για την Κακοποίηση και Παραμέληση του Παιδιού στα Βαλκάνια

Επιδημιολογική Μελέτη για την Κακοποίηση και Παραμέληση του Παιδιού στα Βαλκάνια (B.E.C.A.N.)Η  Διεύθυνση  Ψυχικής  Υγείας  και  Κοινωνικής  Πρόνοιας  έχει  λάβει  από  την Ευρωπαϊκή  Ένωση  την  κατ’  αρχήν  έγκριση  και  πρόσκληση  σε διαπραγματεύσεις (02/04/2008)  της  Πρότασης  Έργου  με  τίτλο “Balkan  Epidemiological  Study  on  Child ...

Μεγαλώνοντας ένα παιδί μέσα από τα κάγκελα της φυλακής

The majority of women prisoners all over Europe are mothers; a high percentage of them are the sole care giver of their child/ren & they have suffered multiple forms of social exclusion as well as of abuse already prior to their imprisonment; among other implications, these risk factors can lead to impaired parental abilities. This, along...

Προστασία Βρεφών και Νηπίων από την Ενδοοικογενειακή Βία: Σχεδιασμός Διαγνωστικού Πρωτοκόλλου για την Κακοποίηση και Παραμέληση Βρεφών και Νηπίων και η Εφαρμογή του στο Σύστημα Δημόσιας Υγείας

Welcome to the Website of the project entitled "Protecting infants and toddlers from domestic violence: Development of a diagnostic protocol for infant and toddler abuse and neglect and its implementation to public health system". On the following pages you can find information about this project, which is co-financed by the...

Συντονισμένη προσπάθεια σχετικά με την Κακοποίηση και Παραμέληση των Παιδιών (ΚαΠαΠ) μέσω του Ελάχιστου Συνόλου Δεδομένων (ΕΣΔ)

Το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών", υλοποιείται και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ), Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας, με την συγχρηματοδότηση...

Σχέδιο συνολικής ψυχο-κοινωνικής παρέμβασης στην πόλη του Ρεθύμνου με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων.

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού υλοποιεί την Πράξη «Σχέδιο συνολικής ψυχο-κοινωνικής παρέμβασης στην πόλη του Ρεθύμνου με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων», [ΕΣΠΑ MIS 375809], με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης...

Νοτιοανατολικό Δίχτυ Προστασίας: Πρόληψη της εμπορίας παιδιών και προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων στα ελληνοτουρκικά σύνορα – SESN

Southeast Safe Net: Preventing child trafficking and protecting unaccompanied minors in Greek-Turkish Borders - SESN

* This project has been funded with support from the European Commission (ISEC Programme/ISF). This communication reflects the views only of the authors, and the European Commisioncannot be held responsible for any use...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - έληξε

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης "Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών" [Κωδικός MIS 372071] στις 13 περιφέρειες...