Ελληνικά
English

21/03/2016 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ LUMOS

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος "Μελέτη για την φροντίδα ευάλωτων παιδιών στην Ελλάδα, πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης Lumos" που χρηματοδοτείται από τον Βρετανικό οργανισμό LUMOS Foundation προκηρύσσει την ακόλουθη θέση:...

21/04/2016 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας στα πλαίσια του προγράμματος «Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect» (B.E.C.A.N.) προκηρύσσει την ακόλουθη θέση:

Μία θέση Βοηθού Συντονισμού (σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών με...

26/05/2016 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ LUMOS Αριθμ.Πρωτ. 2601

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος "Μελέτη για την φροντίδα ευάλωτων παιδιών στην Ελλάδα, πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης Lumos" που χρηματοδοτείται από τον Βρετανικό οργανισμό LUMOS Foundation προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις ...

21/12/2016 - ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ LUMOS Αριθμ.Πρωτ. 3718 - ΑΓΟΝΗ

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος "Μελέτη για την φροντίδα ευάλωτων παιδιών στην Ελλάδα, πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης Lumos" που χρηματοδοτείται από τον Βρετανικό οργανισμό LUMOS Foundation προκηρύσσει μία θέση Επαγγελματία...

Πρόγραμμα LUMOS - Φροντίδα Ευάλωτων Παιδιών στην Ελλάδα. Σχέδιο Δράσης για την Αποϊδρυματοποίηση/ Lumos Foundation, UK –Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Πρόγραμμα Φροντίδας Ευάλωτων Παιδιών στην Ελλάδα. Σχέδιο Δράσης για την Αποϊδρυματοποίηση/ Lumos Foundation, UK –Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Απώτερος και μακροπρόθεσμος στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι να τερματίσει την ιδρυματοποίηση των παιδιών στην Ελλάδα και να δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών υπηρεσιών στην κοινότητα...

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τους παρακάτω τρόπους