Ελληνικά
English

CAN-MDS II: από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή

CAN-MDS II - from planning to practice (REC-RDAP-GBV-AG-2017-810508)
Το CAN-MDS είναι το προϊόν μιας πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη ενός συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης και διαχείρισης περιπτώσεων κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών, το οποίο προτείνει τη υιοθέτηση κοινής μεθοδολογίας και διαδικασιών συλλογής και...

PROCHILD - Προστασία και υποστήριξη κακοποιημένων παιδιών μέσα από διεπιστημονική/διακλαδική παρέμβαση

PROtection and support of abused CHILDren through multidisciplinary intervention («Προστασία και υποστήριξη κακοποιημένων παιδιών μέσα από διεπιστημονική/διακλαδική παρέμβαση»)
Το πρόγραμμα PROCHILD έχει στόχο να δημιουργήσει ένα διεπιστημονικό ολοκληρωμένο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ φορέων που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της βίας...

ASOP4G - Συμμαχία για τα παιδιά σε κίνηση: πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους

Alliance for Children on the Move: Standard Operating Procedures for Guardians – Συμμαχία για τα παιδιά σε κίνηση: πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους
Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος), το Πανεπιστήμιο Kazimieras Simonavičius (Λιθουανία) και η οργάνωση Defence for Children International-...

Σπάζοντας τα Φράγματα της Ιδρυματοποίησης

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και έχει διάρκεια 18 μήνες. Αποτελεί συνέχεια προηγούμενης δράσης στο πλαίσιο του Erasmus+. Πρόκειται για μια συνεργασία του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Δυτικής Ελλάδα, στο πλαίσιο του οποίου...

Breaking the silence together - Σπάμε τη σιωπή μαζί. Πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στη σχολική κοινότητα

Λαμβάνοντας υπόψη τις βαρύτατες συνέπειες που μπορεί να έχει η σεξουαλική κακοποίηση στην υγεία και ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των παιδιών, την αξία της πρόληψης και το ρόλο του σχολείου στην προαγωγή της υγείας των παιδιών, κρίνεται σημαντικό να υλοποιούνται παρεμβάσεις μέσα στο σχολικό πλαίσιο προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές,...

Πρόγραμμα LUMOS - Φροντίδα Ευάλωτων Παιδιών στην Ελλάδα. Σχέδιο Δράσης για την Αποϊδρυματοποίηση/ Lumos Foundation, UK –Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Πρόγραμμα Φροντίδας Ευάλωτων Παιδιών στην Ελλάδα. Σχέδιο Δράσης για την Αποϊδρυματοποίηση/ Lumos Foundation, UK –Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Απώτερος και μακροπρόθεσμος στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι να τερματίσει την ιδρυματοποίηση των παιδιών στην Ελλάδα και να δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών υπηρεσιών στην κοινότητα...

SASCA - Υποστήριξη ενηλίκων θυμάτων κακοποίησης σε πλαίσια φιλοξενίας στην παιδική τους ηλικία

Το SASCA [Support to Adult Survivors of Child Abuse in institutional settings - Υποστήριξη ενηλίκων θυμάτων κακοποίησης σε πλαίσια φιλοξενίας στην παιδική τους ηλικία] είναι ένα διετές πρόγραμμα που υλοποιείται από μια ευρωπαϊκή συνεργασία ΜΚΟ, πανεπιστημίων, δημοσίων φορέων και οργανώσεων θυμάτων κακοποίησης κατά την παιδική τους ηλικία από...