Ελληνικά
English

Αναθεώρηση των κοινωνικών πρακτικών ελέγχου για την καταπολέμηση της εκμεταλλευτικής διαμεσολάβησης στη Νότια Ευρώπη

The project aims to contribute to the prevention of trafficking in human beings and victim identification and referral by combating exploitative brokering practices through social auditing. It is based on the premise that social auditing significantly contributes to the fight of all forms of trafficking in human beings including exploitation...

CAN-MDS II: από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή

CAN-MDS II - from planning to practice (REC-RDAP-GBV-AG-2017-810508)
Το CAN-MDS είναι το προϊόν μιας πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη ενός συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης και διαχείρισης περιπτώσεων κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών, το οποίο προτείνει τη υιοθέτηση κοινής μεθοδολογίας και διαδικασιών συλλογής και...

PROCHILD - Προστασία και υποστήριξη κακοποιημένων παιδιών μέσα από διεπιστημονική/διακλαδική παρέμβαση

PROtection and support of abused CHILDren through multidisciplinary intervention («Προστασία και υποστήριξη κακοποιημένων παιδιών μέσα από διεπιστημονική/διακλαδική παρέμβαση»)
Το πρόγραμμα PROCHILD έχει στόχο να δημιουργήσει ένα διεπιστημονικό ολοκληρωμένο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ φορέων που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της βίας...

ASOP4G - Συμμαχία για τα παιδιά σε κίνηση: πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους

Alliance for Children on the Move: Standard Operating Procedures for Guardians – Συμμαχία για τα παιδιά σε κίνηση: πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους
Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος), το Πανεπιστήμιο Kazimieras Simonavičius (Λιθουανία) και η οργάνωση Defence for Children International-...

Σπάζοντας τα Φράγματα της Ιδρυματοποίησης

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και έχει διάρκεια 18 μήνες. Αποτελεί συνέχεια προηγούμενης δράσης στο πλαίσιο του Erasmus+. Πρόκειται για μια συνεργασία του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Δυτικής Ελλάδα, στο πλαίσιο του οποίου...

Breaking the silence together - Σπάμε τη σιωπή μαζί. Πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στη σχολική κοινότητα

Λαμβάνοντας υπόψη τις βαρύτατες συνέπειες που μπορεί να έχει η σεξουαλική κακοποίηση στην υγεία και ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των παιδιών, την αξία της πρόληψης και το ρόλο του σχολείου στην προαγωγή της υγείας των παιδιών, κρίνεται σημαντικό να υλοποιούνται παρεμβάσεις μέσα στο σχολικό πλαίσιο προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές,...

Φροντιστές παιδιών σε κίνδυνο - Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ικανοτήτων

Το παρόν Πρόγραμμα διάρκειας 24 μηνών στοχεύει στη διερεύνηση πρακτικών και μεθοδολογιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους συνεργαζόμενους φορείς, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων των φροντιστών παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, μέσω ανεπίσημων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών. Στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής, ως εκπαιδευόμενοι...

Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών

<p>Το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης &amp; Παραμέλησης Παιδιών", υλοποιείται και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ), Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας, με την...

Επιδημιολογική Μελέτη για την Κακοποίηση και Παραμέληση του Παιδιού στα Βαλκάνια

Επιδημιολογική Μελέτη για την Κακοποίηση και Παραμέληση του Παιδιού στα Βαλκάνια (B.E.C.A.N.)Η  Διεύθυνση  Ψυχικής  Υγείας  και  Κοινωνικής  Πρόνοιας  έχει  λάβει  από  την Ευρωπαϊκή  Ένωση  την  κατ’  αρχήν  έγκριση  και  πρόσκληση  σε διαπραγματεύσεις (02/04/2008)  της  Πρότασης  Έργου  με  τίτλο “Balkan  Epidemiological  Study  on  Child ...

Μεγαλώνοντας ένα παιδί μέσα από τα κάγκελα της φυλακής

The majority of women prisoners all over Europe are mothers; a high percentage of them are the sole care giver of their child/ren & they have suffered multiple forms of social exclusion as well as of abuse already prior to their imprisonment; among other implications, these risk factors can lead to impaired parental abilities. This, along...