Ελληνικά
English

Εργαλεία του προγράμματος ASOP4G

Μόλις κυκλοφόρησαν τα εργαλεία του προγράμματος ASOP4G - Alliance for Children on the Move: Standard Operating Procedures for Guardians – ASOP4G - Συμμαχία για τα παιδιά σε κίνηση: Πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους» και απευθύνονται στους υποψήφιους επιτρόπους ασυνόδευτων ανηλίκων.

To σύνολο των εργαλείων αποτελείται από τις ακόλουθες εκδόσεις, σε ελληνικά και αγγλικά.


Σχετικά Αρχεία

Rapid Assessment of Mental Health, Psychosocial Needs and Services for Unaccompanied Children in Greece

Rapid Assessment of Mental Health, Psychosocial Needs and Services for Unaccompanied Children in Greece - «Ταχεία Αποτίμηση των Ψυχικών και Ψυχοκοινωνικών Αναγκών των Ασυνόδευτων Παιδιών και της Ανταπόκρισης των Υπηρεσιών στην Ελλάδα» Πρόγραμμα της UNICEF, το οποίο διεξήχθη την περίοδο Μάιος-Ιούλιος 2017.


Σχετικά Αρχεία