Ελληνικά
English

SESN - Southeast Safe Net

- Οδηγός για την ανίχνευση ανήλικων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων - Εγχειρίδιο χρήσης του εργαλείο SESN. Για να κατεβάσετε το pdf πατήστε εδώ.

Η εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά. Για να κατεβάσετε το pdf πατήστε εδώ

ReportRapid Assessment of Mental Health and Psychosocial Needs and Services for UAC in Greece. 

Child Protection Policy of Institute of Child Health-Department of Mental Health and Social Welfareεδώ


Σχετικά Αρχεία