Ελληνικά
English

Breaking the silence together - Σπάμε τη σιωπή μαζί. Πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στη σχολική κοινότητα

Start Date:

Thu, 01/09/2016

End Date:

Thu, 31/01/2019

Λαμβάνοντας υπόψη τις βαρύτατες συνέπειες που μπορεί να έχει η σεξουαλική κακοποίηση στην υγεία και ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των παιδιών, την αξία της πρόληψης και το ρόλο του σχολείου στην προαγωγή της υγείας των παιδιών, κρίνεται σημαντικό να υλοποιούνται παρεμβάσεις μέσα στο σχολικό πλαίσιο προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές, τους γονείς αυτών και τους δασκάλους και καθηγητές. Στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου έχει αναπτυχθεί πρόγραμμα πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης μαθητών/-τριών που απευθύνεται σε δημοτικά σχολεία, το οποίο συνοδεύεται από εγχειρίδιο για τους/τις εκπαιδευτικούς και ενημερωτικό υλικό ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών, γονέων και παιδιών, αλλά και της κοινότητας συνολικά. Τα παραγόμενα εργαλεία συνιστούν ένα πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης σεξουαλικής κακοποίησης μέσα στα δημοτικά σχολεία και παράλληλα συμπεριλαμβάνουν προτάσεις για δράσεις μέσα στην τάξη ή και την οικογένεια. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά σε έξι δημοτικά σχολεία στην Ισπανία, την Αυστρία και την Πολωνία. Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας ανέλαβε τον ποιοτικό έλεγχο όλου του Έργου και τη βιβλιογραφική έρευνα για καλές πρακτικές προγραμμάτων πρόληψης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που έχουν εφαρμοστεί σε χώρες της Ευρώπης. Απώτερος στόχος της συμβολής μας είναι η αξιοποίηση του προγράμματος για την προώθηση ανάλογων δράσεων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο συντονισμός του συγκεκριμένου Έργου υλοποιείται από το Ίδρυμα «Vicki Bernadet», με έδρα τη Βαρκελώνη της Ισπανίας, το οποίο ειδικεύεται στην πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και τη θεραπεία των παιδιών θυμάτων. Στο έργο συμμετέχουν επίσης η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Hazissa με έδρα το Graz της Αυστρίας, η Ένωση Διευθυντών/-τριών Σχολείων στην Ευρώπη («European School Heads Association») με έδρα την Ουτρέχτη της Ολλανδίας και το Ίδρυμα «Empowering Children» με έδρα τη Βαρσοβία της Πολωνίας. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.