Ελληνικά
English

Εργαλεία του προγράμματος ASOP4G

Μόλις κυκλοφόρησαν τα εργαλεία του προγράμματος ASOP4G - Alliance for Children on the Move: Standard Operating Procedures for Guardians – ASOP4G - Συμμαχία για τα παιδιά σε κίνηση: Πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους» και απευθύνονται στους υποψήφιους επιτρόπους ασυνόδευτων ανηλίκων.

To σύνολο των εργαλείων αποτελείται από τις ακόλουθες εκδόσεις, σε ελληνικά και αγγλικά.

  • Εγχειρίδιο για τις πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους (ελληνικά, αγγλικά)
  • Πρακτικός Οδηγός για τον εκπαιδευτή και την εκπαιδεύτρια επιτρόπων ασυνόδευτων παιδιών (εδώ)
  • Ευρετήριο Διεθνούς, Eυρωπαϊκής και Eθνικής Nομοθεσίας σχετικά με τα ασυνόδευτα παιδιά (εδώ)
  • Ενημερωτικά φυλλάδιο για την επιτροπεία προς επαγγελματίες (ελληνικά, αγγλικά)

Download Related Files