Ελληνικά
English

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SASCA – ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού διοργανώνει συνέδριο στο πλαίσιο του προγράμματος SASCA. Το πρόγραμμα «Support to Adult Survivors of Child Abuse in institutional settings - Υποστήριξη ενηλίκων θυμάτων κακοποίησης σε πλαίσια φιλοξενίας στην παιδική τους ηλικία» είναι ένα πρόγραμμα έρευνας και υποστήριξης ανθρώπων που έχουν υποστεί κάποια μορφή θυματοποίησης (σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική) σε ιδρυματικά πλαίσια και το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, στο Ινστιτούτο Παστέρ, Βασιλίσσης Σοφίας 127, Αθήνα, και ώρα 09.00 π.μ.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος του προγράμματος είναι η εξέταση του φαινομένου της θυματοποίησης των παιδιών σε εξωοικογενειακά περιβάλλοντα από την οπτική των ενήλικων πια που έζησαν τέτοιες εμπειρίες, προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι μακροχρόνιες επιπτώσεις του φαινομένου, να ερευνηθεί το αν και πώς οι ενήλικες μπορούν να βρουν προστασία και δικαιοσύνη στο υπάρχον νομικό πλαίσιο και να αναζητηθεί πώς η ανατροφοδότηση από την εμπειρία τους μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση της στρατηγικής πρόληψης του φαινομένου.
Στόχοι του συνεδρίου είναι η ανάδειξη του προβλήματος της ιδρυματικής κακοποίησης, η ευαισθητοποίηση στο θέμα της θυματοποίησης σε πλαίσια φιλοξενίας, η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων για την διαμόρφωση πολιτικών για την προστασία των ενηλίκων θυμάτων που μεγάλωσαν σε ιδρυματικά πλαίσια καθώς και η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εν λόγω προγράμματος.
Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος διοργανώνονται και δύο σεμινάρια: α) σεμινάριο που απευθύνεται σε νομικούς και δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι εργάζονται στον ευρύτερο χώρο της παιδικής προστασίας, με στόχους αφενός την ανάδειξη του προβλήματος της ιδρυματικής κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών και η ευαισθητοποίηση στο θέμα της θυματοποίησης σε πλαίσια φιλοξενίας και αφετέρου την εμβάθυνση στο ζήτημα της φιλικής προς το παιδί δικαιοσύνης και των δικαιωμάτων των παιδιών που ζουν και μεγαλώνουν σε πλαίσια φιλοξενίας. Το εν λόγω σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 26/11/2018 με τη συμμετοχή συνολικά 25 ατόμων. β)  σεμινάριο δύο ομάδων που απευθύνεται σε επαγγελματίες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς – φροντιστές) οι οποίοι εργάζονται στον ευρύτερο χώρο της παιδικής προστασίας, με σκοπό την ανάδειξη του προβλήματος της ιδρυματικής κακοποίησης – παραμέλησης παιδιών και η ευαισθητοποίηση στο θέμα της θυματοποίησης σε πλαίσια φιλοξενίας, στις 28/11/2018, με τη συμμετοχή συνολικά 50 ατόμων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι εκδηλώσεις του συνεδρίου και των σεμιναρίων μας γίνονται με την ευγενική χορηγία του ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ που μας παραχώρησε τις αίθουσες και το χώρο του χωρίς κόστος.