Άρθρα και Δημοσιεύσεις σε Βιβλία και Επιμελούμενους Τόμους

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

- Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών. Για να κατεβάσετε το pdf πατήστε εδώ.

- Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση και Παραμέληση Παιδιών. Για να κατεβάσετε το pdf πατήστε εδώ.

- Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τις "Βήμα προς Βήμα" ενέργειες των επαγγελματιών σε Περιστατικά Κακοποίησης-Παραμέλησης Παιδιών. Για να κατεβάσετε το pdf πατήστε εδώ.

- Οδηγός Εφαρμογής του Πρωτοκόλλου διερεύνησης, διάγνωσης και διαχείρισης κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών για επαγγελματίες. Για να κατεβάσετε το pdf πατήστε εδώ.

- Εγχειρίδιο για τη λειτουργία και τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών για Επαγγελματίες. Για να κατεβάσετε το pdf πατήστε εδώ. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ"

- Εγχειρίδιο για Επαγγελματίες. Για να κατεβάσετε το pdf πατήστε εδώ.

- Βήμα-προς-Βήμα Οδηγός για την Υλοποίηση Ομάδων Στήριξης Μητέρων στη Φυλακή. Για να κατεβάσετε το pdf πατήστε εδώ

- Φυλλάδιο για Κρατούμενες Μητέρες. Για να κατεβάσετε το pdf πατήστε εδώ.

- Φυλλάδιο για Παιδιά Κρατούμενων Μητέρων. Για να κατεβάσετε το pdf πατήστε εδώ.

INTOVIAN

- Εγχειρίδιο Χρήσης του Εργαλείου Intovian. Για να κατεβάσετε το pdf πατήστε εδώ.

SESN - Southeast Safe Net

- Οδηγός για την ανίχνευση ανήλικων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων - Εγχειρίδιο χρήσης του εργαλείο SESN. Για να κατεβάσετε το pdf πατήστε εδώ.

Η εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά. Για να κατεβάσετε το pdf πατήστε εδώ

Report: Rapid Assessment of Mental Health and Psychosocial Needs and Services for UAC in Greece. 

Child Protection Policy of Institute of Child Health-Department of Mental Health and Social Welfare εδώ

Greek