Αρχείο Προγραμμάτων

 • “Alliance for children on the Move: Standard Operating Procedures for Guardians” - ASOP4G Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος), το Πανεπιστήμιο Kazimieras Simonavičius (Λιθουανία) και η οργάνωση Defence for Children International-Italia (Ιταλία) συμμετέχουν στο έργο με τίτλο “Alliance for children on the Move: Standard Operating Procedures for Guardians” - ASOP4G  [REC-CHILD-AG-2016/764244-ASOP4G], με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014-2020). Το έργο αυτό ξεκίνησε στις 08/01/2018 και αναμένεται να τελειώσει στις 07/01/2020.
  Το πρόγραμμα αυτό έχει τους εξής στόχους: να δημιουργήσει και να θέσει ενιαία πρότυπα λειτουργίας όσον αφορά την επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων· να ενισχύσει τις ικανότητες των επιτρόπων σε σχέση με τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, προκειμένου να προστατέψουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων· να προωθήσει τη διατομεακή συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των επαγγελματιών συμβάλλοντας έτσι σε ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα παιδικής προστασίας· και, τέλος, να διαφυλάξει την προστασία των παιδιών σε περιπτώσεις διασυνοριακής μετακίνησής τους. Περίληψη του προγράμματος - ASOP4G θα βρείτε εδώ (ελληνικά) και εδώ (αγγλικά). 
 
 
 
 • Νοτιοανατολικό Δίχτυ Προστασίας: Πρόληψη της εμπορίας παιδιών και προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων στα ελληνοτουρκικά σύνορα – SESN - «Southeast Safe Net: Preventing child trafficking and protecting unaccompanied minors in Greek – Turkish borders» (κωδικός HOME/2012/ISEC/AG/4000004394)     (...περισσότερα) 

 • Σχέδιο συνολικής ψυχο-κοινωνικής παρέμβασης στην πόλη του Ρεθύμνου με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων

(...περισσότερα)     

 • Συντονισμένη προσπάθεια σχετικά με την Κακοποίηση και Παραμέληση των Παιδιών (ΚαΠαΠ) μέσω του Ελάχιστου Συνόλου Δεδομένων (ΕΣΔ) / Coordinated Response to Child Abuse and Neglect (CAN) via Minimum Data Set (MDS) [Κωδικός: JUST/2012/DAP/AG/3250] Για να δείτε περισσότερα πατήστε εδώ

(...περισσότερα)

 • Προστασία Βρεφών και Νηπίων από την Ενδοοικογενειακή Βία: Σχεδιασμός Διαγνωστικού Πρωτοκόλλου για την Κακοποίηση και Παραμέληση Βρεφών και Νηπίων και η Εφαρμογή του στο Σύστημα Δημόσιας Υγείας - Protecting infants and toddlers from domestic violence: Diagnostic protocol for infant and toddler abuse and neglect to be implemented to European public health systems (κωδικός προγράμματος: JUST/2012/DAP/AG/3283)

(...περισσότερα)

 • Μεγαλώνοντας ένα παιδί μέσα από τα κάγκελα της φυλακής - "SPECIFIC PROGRAMME DAPHNE III, Raising a Child Thought Prison Bars" (κωδικός προγράμματος: JLS/2008/DAP3/AG/1260)

(...περισσότερα)

 • Επιδημιολογική Μελέτη για την Κακοποίηση και Παραμέληση του Παιδιού στα Βαλκάνια - “Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect (B.E.C.A.N.)” (κωδικός προγράμματος 7ου Προγράμματος Πλαισίου: HEALTH-F2-2009-223478)

(... περισσότερα)

 • Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών

(...περισσότερα)

 • «Reviewing social auditing practices to combat exploitative brokering in Southern Europe» / « Αναθεώρηση των κοινωνικών πρακτικών ελέγχου για την καταπολέμηση της εκμεταλλευτικής διαμεσολάβησης στη Νότια Ευρώπη», που υλοποιείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης με συντονιστή φορέα το Πανεπιστήμιο Coimbra (Πορτογαλία) και με συντονιστή στην Ελλάδα το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. (κωδικός προγράμματος: HOME/2012/ISEC/AG/THB/4000003932)

(...περισσότερα)

 • Φροντιστές παιδιών σε κίνδυνο - Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ικανοτήτων

(...περισσότερα)

 • Προστασία Βρεφών και Νηπίων από την Ενδοοικογενειακή Βία: Σχεδιασμός Διαγνωστικού Πρωτοκόλλου για την Κακοποίηση και Παραμέληση Βρεφών και Νηπίων και η Εφαρμογή του στο Σύστημα Δημόσιας Υγείας

(...περισσότερα)

 • Συντονισμένη προσπάθεια σχετικά με την Κακοποίηση και Παραμέληση των Παιδιών (ΚαΠαΠ) μέσω του Ελάχιστου Συνόλου Δεδομένων (ΕΣΔ)

(...περισσότερα)

 • Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών

 

(...περισσότερα)

 • Σχέδιο συνολικής ψυχο-κοινωνικής παρέμβασης στην πόλη του Ρεθύμνου με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων

(...περισσότερα)

Greek