Εκπαίδευση Επαγγελματιών

Fri, 11/14/2014 - 10:52 -- superuser

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣγια την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της Ενέργειας 5:«Εκπαίδευση επαγγελματιών Υγείας-Πρόνοιας-Εκπαίδευσης για τον Έλεγχο και την Πρόληψη της Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδιών»Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης- Περιφέρειας Κρήτης πρόκειται να υλοποιήσει την Ενέργεια 5: Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας-Πρόνοιας-Εκπαίδευσης διάρκειας 90 ωρών στο πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο συνολικής ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στην πόλη του Ρεθύμνου με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων» [Κωδικός MIS 375809] το παρακάτω προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών. MIS 375809 Aιτηση συμμετοχής εκπαιδευομένωνMIS 375809 Αιτηση συμμετοχής εκπαιδευτώνMIS 375809 Συνοπτική ανακοίνωση εκπαίδευσης επαγγελματιώνMIS 375809 Φόρμα Ανακοίνωσης Προγράμματος Εκπαίδευσης

Greek