Ολοκληρωμένα Προγράμματα

  • Επιδημιολογική Μελέτη για την Κακοποίηση και Παραμέληση του Παιδιού στα Βαλκάνια (B.E.C.A.N.).

(...περισσότερα)

  • Μεγαλώνοντας ένα παιδί μέσα από τα κάγκελα της φυλακής.

(...περισσότερα)

  • Προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής του μέλλοντος: εκπαίδευση και αγωγή υγείας για τον έλεγχο και την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης - παραμέλησης.

(...περισσότερα)

  • 'Εκταση και διαστάσεις της βίας κατά των παιδιών μέσα στην οικογένεια: η εκτίμηση των επαγγελματιών υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης και δικαιοσύνης.

(...περισσότερα)

  • Δοκιμαστικό πρόγραμμα διερεύνησης των αναγκών υγείας του παιδικού πληθυσμού στους Φούρνους Ικαρίας.

(...περισσότερα)

  • Διακρατικές δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και εισαγωγής τεχνολογικών καινοτομιών στις υπηρεσίες για την πρόληψης και τον έλεγχο της βίας σε ανηλίκους.

(...περισσότερα)

  • Αιμoμιξία - Τραύμα - Εφηβεία.

(...περισσότερα)

  • Πρόγραμμα στήριξης επαγγελματιών σε θέματα κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών μέσω παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.

(...περισσότερα)

Greek