01/08/2018 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ASOP4G ΑΡ. ΠΡΩΤ 539

Wed, 08/01/2018 - 12:10 -- institouto
Undefined
Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Alliance for children on the move: Standard Operating Procedures for Guardians» - ASOP4G [REC-CHILD-AG-2016/764244-ASOP4G], το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014-2020), προκηρύσσει μία θέση Επιστήμονα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών πλήρους απασχόλησης (πενθήμερο 8ωρο), διάρκειας ενός (1) έτους.
 
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος βρίσκεται εδώ.
 
Διαδικασία υποβολής αίτησης:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν:
1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, που θα βρουν εδώ.
2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (3 φύλλα Excel), που θα βρουν εδώ.
3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικών). Τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης
 
έως 15 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 01/08/2018 ημέρα Τετάρτη έως και 17/08/2018 ημέρα Παρασκευή ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
 
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος) Τ.Κ. 11527
Υπόψη: κου Γ. Νικολαΐδη, Διευθυντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα Υλοποίησης (www.ich.gr) και της επίσημης ιστοσελίδας της εν λόγω Δ/νσης (www.ich-mhsw.gr) και στη Διαύγεια. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-7715791 (10:00-16:00), Δευτέρα έως Παρασκευή.