Personnel

  • Nikolaidis Georgios – Psychiatrist, Ph.D
  • Skoubourdi Aggeliki – Social Worker
  • Stavrianaki Metaxia – Social Worker
  • Petroulaki Kiki – Psychologist, Ph.D
  • Hatzinikolaou Korina – Psychologist, Ph.D
  • Tsirigoti Antonia – Psychologist
  • Rekleitis Alexandros – Economist
  • Dinapogias Athanasios – Psychologist
  • Karveli Vasiliki – Psychologist
  • Zarokosta Foteini – Statistician
English