Ανοιχτές Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

ΝΕΑ
ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ...
 
                                  περισσότερα
 
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας

Ενημερωτικά Δελτία

Προγράμματα

Πληροφορηθείτε για όλα τα προγράμματα της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας και κατεβάστε όλα τα απαιτούμενα έντυπα...

περισσότερα

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π., Ερευνητικό Κέντρο για το παιδί και την οικογένεια, είναι Ν.Π.Ι.Δ, και επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Από το 1977, η Διεύθυνση Οικογενειακών Σχέσεων του Ι.Υ.Π. εφαρμόζει προγράμματα έρευνας, έρευνας - δράσης, εκπαίδευσης επαγγελματιών και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με σκοπό τη μελέτη της ενδο-οικογενειακής βίας (ενεργητικής και παθητικής) απέναντι στα παιδιά καθώς και την πρόληψη της θυματοποίησής του. Λόγω της εξειδίκευσής της, η Διεύθυνση από το 1988 λειτουργεί και ως Κέντρο Μελέτης και Πρόληψης της Κακοποίησης / Παραμέλησης (Κέντρο ΚαΠα) σύμφωνα με την υπ' αριθμ 2350/14-11-88 Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι πολιτικών / προτεραιότητες που αφορά στα παιδιά τα οποία υφίστανται βίαιες συμπεριφορές στο οικογενειακό τους περιβάλλον, έχουν οδηγήσει τη συγκεκριμένη Διεύθυνση στη διενέργεια ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών, με έμφαση στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη.

Child Protection Policy of Institute of Child Health-Department of Mental Health and Social Welfare

Δημοσιεύσεις

Βιβλίο: Μελέτη δημιουργίας επιδημιολογικών εργαλείων διαρκούς επιτήρησης της επίπτωσης κρουσμάτων κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών.

περισσότερα

Επικοινωνία

Η Διεύθυνση βρίσκεται στην Οδό Φωκίδος 7, 115 26 - Αθήνα
τηλ.: 210/7715791, fax: 210/7793648
e-mail: [email protected]
Ώρες λειτουργίας: 09:00 - 17:00